Balloon Bar L-R

Gedragsregels

Balloon Bar

Om ervoor te zorgen dat iedereen een fantastisch feest heeft, gelden er enkele gedragsregels in Plaza Fiësta. Bij overtreding van de gedragsregels kan de toegang worden ontzegd. 

 1. Het is verboden om de orde te verstoren en de gedragsregels te overtreden.
 2. Ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd.
 3. Plaza Fiesta is in de avond geheel alcohol vrij.
 4. Tot een half uur voor sluiting mogen bezoekers alleen naar huis als zij worden opgehaald door een ouder.
 5. Het verblijf in de Tent Best/ Plaza Fiesta is geheel op eigen risico.

Algemeen

Algemene regels van de Tent Best. Deze regels gelden de gehele dag.

 • Plaza Fiesta is voor 12 t/m 17 jaar.
 • Plaza Fiesta is geheel alcohol vrij!
 • Tot een half uur voor sluiting mogen bezoekers alleen naar huis als zij worden opgehaald door de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordigers.   
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie worden niet getolereerd. 
 • Activiteiten voor de doelgroep in een bepaalde leeftijd mogen ook uitsluitend bezocht worden door jongeren uit de gestelde leeftijd. 
 • Toegang in de avond alleen in bezit van geldig toegangsbewijs. Deze wordt bij de ingang gecontroleerd.  
 • Het is verplicht om medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs evenals (watervaste) stiften.
 • De openingstijden kunnen verschillen per dag. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site of bij de aanwezige personeelsleden. 
 • Op verzoek van de organisatie moet men zich ten alle tijden kunnen legitimeren. 
 • De toegang kan ontzegd worden als men het vermoeden heeft dat je onder invloed bent van alcohol en/of drugs. 
 • Leden van de organisatie mogen alcohol blaastesten afnemen wanneer zij het vermoeden hebben dat er alcoholmisbruik heeft plaatsgevonden. 
 • De toegang kan ontzegd worden als je eerder bent verwijderd uit de tent, of meerdere waarschuwingen gehad hebt. 
 • De toegang kan ontzegd worden als de organisatie hier een geldige reden voor heeft.
 • Jongeren tot 18 jaar mogen geen alcohol drinken (of bij zich hebben) in de tent. 
 • Je mag geen overlast aan de directe omgeving bezorgen. 
 • Evenementenplastic moet binnen blijven en in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd worden.
 • Het is verboden om goederen te verhandelen of te helen. 
 • Het is verboden om diefstallen en/of vernielingen te plegen in en rond de tent. 
 • Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.     (Hieronder vallen ook alle vormen van SMARTDRUGS en niet regulier verstrekte medicijnen.) 
 • Het is verboden om geweld te gebruiken, te intimideren of te dreigen met geweld. 
 • Het is verboden om eigen drank- en/of etenswaar mee naar binnen te nemen. 
 • Het is verboden om andere gasten en personeel lastig te vallen. Of disrespectvol te behandelen.
 • Het is verboden (watervaste) stiften en pennen mee naar binnen te nemen. 
 • Het is verboden om slag- / steek- / vuurwapens of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden in bezit te hebben. 
 • Alle opdrachten van personeels- en beroepskrachten in verband met onze huisregels dienen direct te worden opgevolgd. 
 • Klachten dien je direct te melden bij de directie of personeel. 
 • Je betreedt de tent geheel op eigen risico. 
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing, vernieling, en of diefstal van eigendommen of goederen, alsmede lichamelijk letsel op welke manier dan ook.
 • Bij overtreding van onze huisregels en/of het begaan van misdrijven doen wij altijd  aangifte bij de politie. 
 • Gevonden voorwerpen dien je bij de garderobe in te leveren. 
 • Bij andere, niet van deze vermelde punten beslist ten alle tijden de organisatie. 
 • Tijdens het evenement kan er video en foto materiaal gemaakt worden, en gedeeld worden op social media ed.  Je gaat met het betreden van de tent, hiermee akkoord. 
 • Tijdens het evenement is er bewaking mogelijk met bewakingscamera’s. Deze beelden worden opgeslagen, maar verwijderd als er geen bijzonderheden hebben plaatsgevonden.