Over Plaza Fiesta

Balloon Bar L-R

ONS DOEL

Balloon Bar
De Stichting heeft ten doel: het organiseren van evenementen voor de jeugd uit de gemeente Best en omgeving, waaronder met name wordt begrepen het organiseren van de jeugdcarnaval in Best, en voor al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.Als onze kosten zullen wij vergoeden door inkomsten uit sponsoren, kaartverkoop en drankomzet. Alle inkomsten zullen altijd ten goede van Plaza Fiesta worden gebruikt voor een veilig carnaval van de jeugd in Best, bij eventuele beëindiging van Plaza Fiesta zullen de overgebleven vergoedingen ten goede gaan van een andere belangeloze organisatie.

Het bestuur

Voorzitter Or
Voorzitter
Wim Verbakel
Penningmeester
Penningmeester
Leroy Kerkhofs
Voorzitter Stick Basic
Secretaris
Antoinette Paans
Wij zijn het bestuur van Stichting Plaza Fiesta Best, de carnavals jeugdtent in Best. Ingeschreven bij KvK Eindhoven onder RSIN 860554053 als zijnde Stichting Plaza Fiesta Best, vestigingsadres Prinses Beatrixlaan 24, 5684GK Best.